Disclaimer

De Gedeelde informatie is niet bedoeld als individueel beleggersadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen of aankopen.

Ondanks het feit dat alle zorgvuldigheid in acht word genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en de daarbij gebruikte bronnen die betrouwbaar worden geacht kan OrangeGlory Inv. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Indien u zonder verificatie gebruik maakt van de verstrekte informatie doet u dit volledig voor eigen rekening en risico.

Beleggen brengt risico's met zich mee!